Chuyển Đổi Unicode

 

Đây là công cụ chuyển đổi bảng mã Unicode online miễn phí. Với dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi hoàn toàn ký tự từ bảng mã VNI Windows sang Unicode trong văn bản tiếng Việt.

 

Đầu vào (VNI):


Đầu ra (Unicode):