Tạo Avatar

 

Đây là công cụ tạo avatar cá nhân online theo tên của bạn miễn phí. Với dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể dễ dàng thiết kế cho mình avatar cực đẹp và độc đáo làm ảnh đại diện trên diễn đàn, mạng xã hội.

 

Chọn mẫu:
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
Tên bạn:
Kiểu phông: *   Sử dụng bóng?
Cỡ phông:
Màu phông:   RED: GREEN: BLUE:
Mã màu:
Avatar ngẫu nhiên?