Trợ Giúp/Hỏi Đáp

 

1. Công Cụ Web là gì?
Công Cụ Web là một trang web tổng hợp các công cụ tiện ích, văn bản và webmaster online cho mọi người hoàn toàn miễn phí.

2. Cổng Duyệt Web là gì?
Cổng Duyệt Web là một công cụ để truy cập vào các trang web bị chặn thông qua một máy chủ proxy và giúp bảo vệ sự riêng tư trên internet của bạn.

3. Kiểm Tra IP Mạng là gì?
Kiểm Tra IP Mạng là một công cụ để kiểm tra thông tin IP mạng và trình duyệt của khách truy cập đang sử dụng.

4. Chuyển Đổi Charset là gì?
Chuyển Đổi Charset là một công cụ để chuyển đổi tập tin bất kỳ từ bảng mã UTF-8 tới ISO hoặc ngược lại từ ISO tới UTF-8 của cơ sở dữ liệu XML.

5. Đổi Kích Thước Ảnh là gì?
Đổi Kích Thước Ảnh là một công cụ để thay đổi kích thước hình ảnh, chuyển đổi kích cỡ hình ảnh.

6. Máy Tính Online là gì?
Máy Tính Online là một công cụ để tính toán các phép toán phổ thông như cộng, trừ, nhân và chia.

7. Tạo Avatar là gì?
Tạo Avatar là một công cụ để tạo avatar cá nhân cực đẹp và độc đáo theo tên của bạn làm ảnh đại diện trên diễn đàn, mạng xã hội.

8. Tạo Chữ Ký là gì?
Tạo Chữ Ký là một công cụ để tạo chữ ký cá nhân bằng hình ảnh cực đẹp và độc đáo theo tên của bạn.

9. Tính Tuổi Của Bạn là gì?
Tính Tuổi Của Bạn là một công cụ để tính toán chính xác 100% tuổi của bạn từng giây, phút, giờ, ngày đến năm tuổi.

10. Chuyển Đổi Base64 là gì?
Chuyển Đổi Base64 là một công cụ để mã hóa ký tự, văn bản sang chuỗi ký tự Base64 hoặc ngược lại giải mã chuỗi ký tự Base64 ra ký tự, văn bản thông thường.

11. Chuyển Đổi Kiểu Chữ là gì?
Chuyển Đổi Kiểu Chữ là một công cụ để chuyển đổi ký tự từ chữ hoa sang chữ thường hoặc ngược lại chữ thường sang chữ hoa trong văn bản tiếng Việt.

12. Chuyển Đổi Unicode là gì?
Chuyển Đổi Unicode là một công cụ để chuyển đổi ký tự từ bảng mã VNI Windows sang Unicode trong văn bản tiếng Việt.

13. Đếm Số Từ Văn Bản là gì?
Đếm Số Từ Văn Bản là một công cụ để kiểm tra có bao nhiêu từ khóa trong một đoạn văn bản bất kỳ.

14. Mã Hóa Md5 là gì?
Mã Hóa Md5 là một công cụ để mã hóa ký tự, văn bản sang dạng thuật toán mã hóa MD5 một chiều ngắn gọn mà không thể nào giải mã ngược lại được.

15. Xóa Dấu Tiếng Việt là gì?
Xóa Dấu Tiếng Việt là một công cụ để loại bỏ dấu câu của ký tự, chuyển đổi ký tự có dấu thành không dấu trong văn bản tiếng Việt.

16. Kiểm Tra IP Web là gì?
Kiểm Tra IP Web là một công cụ để kiểm tra địa chỉ IP của bất kỳ một website nào trên mạng.

17. Kiểm Tra Ký Tự Đặc Biệt HTML là gì?
Kiểm Tra Ký Tự Đặc Biệt HTML là một công cụ để kiểm tra mã ký tự đặc biệt trong HTML cho website.

18. Kiểm Tra Mã Màu là gì?
Kiểm Tra Mã Màu là một công cụ để kiểm tra mã màu HEX và HTML miễn phí.

19. Tạo Favicon Web là gì?
Tạo Favicon Web là một công cụ để tạo favicon, thiết kế biểu tượng web cực đẹp và độc đáo cho website của bạn.

20. Tạo Logo Web là gì?
Tạo Logo Web là một công cụ để tạo logo, thiết kế logo cực đẹp và độc đáo cho website của bạn.

21. Whois Tên Miền là gì?
Whois Tên Miền là một công cụ để tra cứu thông tin đăng ký tên miền của một website trên mạng.

22. Xem Mã Nguồn Web là gì?
Xem Mã Nguồn Web là một công cụ để xem mã nguồn, view HTML code của bất kỳ một trang web nào trên mạng.