Tạo Favicon Web

 

Đây là công cụ tạo favicon web online miễn phí. Với dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể dễ dàng thiết kế favicon cực đẹp và độc đáo cho website của mình.

 

Cỡ ảnh:
Chọn tập tin:

- Các định dạng tập tin được hỗ trợ: JPG, JPEG, PNG, GIF.

 

Đừng quên!
Mã HTML của bạn sau khi tải lên:
<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="/favicon.ico">